Unica Zürn „Trąby jerychońskie”

Tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Maryna Ochab
Wydawnictwo Drzazgi 2022
Panel: KLASYKA PO NIEMIECKU
Prowadzenie spotkania: Marcin Wilk
Data spotkania: 25.10.2022 o godz. 19.00

Dzięki tej książce polski czytelnik i czytelniczka mają okazję poznać niezwykłą artystkę ekspresjonizmu – Unicę Zürn, która kojarzona jest przede wszystkim jako wieloletnia partnerka innego artysty Hansa Bellmera i rysowniczka. Jej opowiadania zostały po raz pierwszy przetłumaczone i wydane w Polsce. Są zapisem osobistych przeżyć, elementy autobiograficzne mieszają się z fikcją oraz wizjami wywoływanymi przez różne choroby psychiczne.

Proza Zürn jest zjawiskiem samym w sobie – pełnym emocji a jednocześnie wyjątkowo szorstkim i nieczułym. Pisarka dobitnie opowiada o dojrzewaniu, inicjacjach seksualnych, gwałtach, zawodach miłosnych doprowadzających do szału, czy o schizofrenii. Pisze anagramy, opisuje zamkniętą w wieży kobietę, która rodzi dziecko i chce, by to umarło.
„Trąby jerychońskie” to trudna, ale ważna lektura o tym, jak sztuka i jej trendy mogą mieć wpływ na literaturę i co to znaczy ekspresjonizm w literaturze. To także stadium choroby, a także dokumentalny zapis leczenia psychiatrycznego w Europie w pierwszej połowie XX wieku.


Unica Zürn „Dunkler Frühling”
Übers. Małgorzata Łukasiewicz, Maryna Ochab
Verlag Wydawnictwo Drzazgi 2022
Panel: KLASSIK AUF DEUTSCH
Leitung: Marcin Wilk
Termin: 25.10.2022, 19 Uhr

Dank dieses Buches haben polnische Leser*innen die Gelegenheit, Unica Zürn, die außergewöhnliche Künstlerin des Expressionismus, kennenzulernen. Unica Zürn wird vor allem als langjährige Partnerin des Künstlers, Hans Bellmer, assoziiert, selbst Zeichnerin. Ihre Erzählung wurden zum ersten Mal in Polen übersetzt und verlegt. Es sind Aufzeichnungen individueller Erlebnisse. Autobiographisches vermischt sich mit Fiktion sowie Visionen, die auf psychische Erkrankungen zurückzuführen sind. Zürns Prosa ist eine Erscheinung für sich – voller Emotionen und gleichzeitig rau und gefühllos. Die Schriftstellerin erzählt eindeutig vom Reiferwerden, von ersten sexuellen Erfahrungen, Vergewaltigungen, Liebesenttäuschungen, die zur Verrücktheit und Schizophrenie führten. Sie schreibt Anagramme, beschreibt eine im Turm eingeschlossene Frau, die entbindet und sich den Tod des Kindes wünscht. „Dunkler Frühling” ist eine schwierige aber wichtige Lektüre darüber, wie die Kunst und ihre Richtungen die Literatur beeinflussen können und darüber, was Expressionismus in der Literatur heißt. Das ist auch ein Stadium einer Erkrankung und die Dokumentation einer psychiatrischen Behandlung im Europa des Anfangs des 20. Jahrhunderts.