O nas/über uns:

PL | Natalia Staszczak-Prüfer jest inicjatorką i koordynatorką projektu „Buch, czyli książka”. Pochodzi z Warszawy, a od 2012 roku mieszka w Berlinie, gdzie pracuje jako freelancerka. Z wykształcenia jest teatrolożką, studiuje podyplomowo w szkole dziennikarskiej Freie Journalistenschule w Berlinie. Pisze dla różnych czasopism i portali internetowych. Wszystkie jej artykuły na temat teatru, literatury, kina czy tańca, można przeczytać na jej stronie internetowej: www.nataliapruefer.com. Pracuje jako koordynatorka przy różnych kulturalnych polsko-niemieckich projektach. W 2018 roku była inicjatorką i koordynatorką projektu „Lektury” finansowanego przez Bundeszentrale für politische Bildung.

DE | Natalia Staszczak-Prüfer ist Initiatorin und Koordinatorin des Projektes „Buch, czyli książka”. Sie kommt aus Warschau, seit 2012 wohnt sie in Berlin, ist freiberuflich tätig.Sie ist Theaterwissenschaftlerin, bildet sich an der Freien Journalistenschule in Berlin weiter. Sie schreibt für verschiedene Zeitschriften und Internetportale. Eine Sammlung ihrer Artikel zu Themen Theater, Literatur, Kino und Tanz sind auf ihrer Homepage: www.nataliapruefer.com zu finden. Sie koordiniert zahlreiche kulturelle deutsch-polnische Projekte. 2018 war sie Initiatorin und Projektleiterin des Projektes „Lektury“, das durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wurde. Sie leitet auf Instagram den Blog @buchczyliksiazka über deutschsprachige Literatur.

Fot. Beata Torge

PL | Marcin Wilk – pisarz, dziennikarz, bloger, kurator wydarzeń kulturalnych. Od wielu lat moderuje sekcję literatury klasycznej w ramach Dyskusyjnych Klubów Czytelniczych. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Znak” i pismem „Charaktery”. Prowadzi w sieci projekt książkowo-kulturalny Wyliczanka.eu. Jest autorem kilku książek, m.in. dwóch biografii „Tyle słońca. Anna Jantar. Biografia” (Znak, II wyd. – 2020), ”Kwiatkowska. Żarty się skończyły” (Znak, 2019) oraz reportażu historycznego „Pokój z widokiem. Lato 1939” (W.A.B. – 2019). Mieszka w Krakowie, choć często i chętnie przebywa w Berlinie.

DE | Marcin Wilk – Schriftsteller, Journalist, Blogger, Kurator kultureller Veranstaltungen. Seit vielen Jahren moderiert er den Bereich Klassische Literatur im Rahmen der Lese- und Diskussionszirkel. Feste Zusammenarbeit mit der Monatszeitschrift „Znak“ sowie der Zeitschrift „Charaktery“. Er leitet das Buch- und Kultur-Onlineprojekt Wyliczanka.eu. Er ist Autor einiger Bücher, u.a. von zwei Biografien „So viel Sonne. Anna Jantar. Biografie“ (Znak, 2. Auflage – 2020) und ”Kwiatkowska. Der Spaß geht zu Ende” (Znak, 2019) sowie einer historischen Reportage „Ein Zimmer mit Aussicht. Sommer 1939“ (W.A.B. – 2019). Marcin Wilk lebt in Krakau, oft und gerne kommt er nach Berlin.

PL | Agata Koch urodziła się w Lublinie, jest germanistką, lektorką, tłumaczką oraz inicjatorką Polskiej Kafejki Językowej jako modelu lokalnych inicjatyw społecznych: http://www.sprachcafe-polnisch.org.
Po latach studiów w Lipsku, w 1990r. zamieszkała w Berlinie. Jej kreatywnej codzienności towarzyszy słowo poetyckie oraz prozatorskie, a oba języki stanowią dla siebie inspirację. W wydawnictwie Treibgut ukazał się jej pierwszy tomik poezji i fotografii.
„Spotkania są ważne” to jej motto przewodnie wielu lat spędzonych w inspirujących środowiskach różnych kultur, języków i pokoleń.
https://www.instagram.com/ag.ko.21/

DE | Agata Koch ist in Lublin/Polen geboren, Germanistin, Sprachdozentin und Übersetzerin sowie Initiatorin des SprachCafés Polnisch als Modellkonzeptes für lokale soziale Initiativen: www.sprachcafe-polnisch.org. Nach Studienjahren in Leipzig zog sie 1990 nach Berlin. In ihrem kreativen Alltag wird sie auch vom dichterischen und erzählerischen Wort begleitet. Beide Sprachen betrachtet sie als Inspiration füreinander. Beim Verlag Treibgut ist ihr erstes Band mit Gedichten und Fotografien erschienen.
„Begegnungen sind wichtig“ heißt das Motto der vielen gelebten Jahre in anregender Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Generationen.
https://www.instagram.com/ag.ko.21/

PL | Michał Staszczak – polski aktor teatralny i filmowy, pedagog i lektor. Absolwent Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, z którym jest związany do dzisiaj jako pedagog. Od 1998 roku jest aktorem Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, występuje również gościnnie na deskach teatrów Łodzi, Warszawy, Krakowa, Wrocławia. Zdobywca dwóch Złotych Masek – za rolę Buckinghama w spektaklu ,,Król Ryszard III”, reż. Grzegorz Wiśniewski (2012 r.) oraz za rolę Peachum’a w spektaklu ,,Opera za trzy grosze”, reż. Wojciech Kościelniak (2019 r.)

DE | Michał Staszczak – polnischer Theater- und Filmschauspieler, Pädagoge und Sprecher. Absolvent der Fakultät Darstellende Kunst an der Filmhochschule in Lodz, zu der er bis heute als Pädagoge in Verbindung steht. Seit 1998 ist er als Schauspieler am Stefan-Jaracz-Theater in Lodz tätig. Theatergastspiele in Lodz, Warschau, Krakau, Breslau. Zweifacher Preisträger Goldene Maske – für die Rolle Buckingham im Stück „König Richard III.“, Reg. Grzegorz Wiśniewski (2012) sowie für die Rolle Peachum im Stück „Die Dreigroschenoper“, Reg. Wojciech Kościelniak (2019).

PL | Josefine Heidt jest aktorką, moderatorką oraz lektorką, pochodzi z Berlina. Aktorstwo studiowała w Szkole Teatralnej w Berlinie i gra na scenach całych Niemiec, takich jak m.in. Krajowa Scena Saksonii, Teatr Pomorza Przedniego, Teatr przy Bulwarze w Dreźnie, Symfonicy Norymbergii). Poza tym od 2014 r. pracuje w obszerze profesjonalnej improwizacji teatralnej, gdzie w 2020 założyła grupę improwizacji „Chaos Royal”. Ostatnio Josefine Heidt moderowała stream formatu „Impro w sieci”. Poza tym pracuje jako pedagożka techniki Grotowskiego w Szkole Aktorskiej w Kopenhadze.

DE | Josefine Heidt ist Schauspielerin, Moderatorin und Sprecherin aus Berlin.Sie studierte Schauspiel an der Schule für Darstellende Künste Berlin und spielt seitdem auf Bühnen deutschlandweit (u.a. Landesbühnen Sachsen, Theater Vorpommern, Boulevardtheater Dresden, Nürnberger Symphoniker). Seit 2014 arbeitet sie außerdem als professionelle Impro-Schauspielerin und gründete 2020 das Improvisationsensemble „Chaos Royal”. Zuletzt moderierte Josefine Heidt das Livestream Format „Impro im Netz” und arbeitet als Dozentin für Grotowski Technik an der Schauspielakademie Kopenhagen.

fot. Oliver Betke

PL | Katarzyna Olech – Szczecinianka, która przybyła 16 lat temu na studia do Berlina i tutaj została. Z wykształcenia chemiczka, z wyboru koordynatorka IT w branży kongresów medycznych. Od lutego 2020 wolontariuszka w SprachCafé Polnisch e.V. jako pomoc techniczna w trakcie projektów online.

DE | Katarzyna Olech – Stettinerin, die vor 16 Jahren nach Berlin zum Studium gekommen ist und hier geblieben ist. Vom Beruf Chemikerin, aus eigener Wahl IT-Koordinatorin bei Medizinkongressen. Seit Februar 2020 engagiert sie sich ehrenamtlich im SprachCafé Polnsch e.V. und unterstützt seine Online-Projekte.

PL | Dagmara Smoła – absolwentka kulturoznawstwa, pedagogiki oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania kulturą oraz marketingu internetowego. Od 2014 r. związana z Fundacją Poemat oraz krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Organizuje i koordynuje projekty literackie, m. in. Dyskusyjne Kluby Czytelnicze, Rozkręcamy Literacki Kraków, wieczory poetyckie w Jamie Michalika. Koordynatorka III Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego w 2016 roku.

DE | Dagmara Smoła – Absolventin der Kulturwissenschaften, Pädagogik sowie des Kulturmanagements und Internetmarketings als Aufbaustudium. Seit 2014 verbunden mit der Stiftung Poemat und dem Polnischen Schriftstellerverband in Krakau, organisiert sie und koordiniert diverse Literaturprojekte, u.a. Lese-/Diskussionsklubs, Literarisches Krakau im Kommen, Abende mit Lyrik in Jama Michalika, 2016 Koordinatorin des Akkordeon-Festivals.

Fot. Marta Mazurkiewicz – Stefańczyk