Druga edycja BcK

PL

Minął rok od pierwszej edycji klubu czytelniczego online „Buch, czyli książka”, w którym skupiamy naszą uwagę na literaturze niemieckojęzycznej. Od tego czasu staramy się być z Wami w kontakcie za pośrednictwem bloga oraz mediów społecznościowych. Grono zainteresowanych książkami niemieckojęzycznych autorów wciąż się powiększa i bardzo nas to cieszy. Podjęliśmy współpracę z różnymi wydawnictwami. Nowe książki są tłumaczone z języka niemieckiego i wydawane w Polsce, a co najważniejsze dostaliśmy ponownie dofinansowanie od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację kolejnej edycji klubu czytelniczego, który odbędzie się w okresie wrzesień-listopad 2022. 

Czego możecie się spodziewać?

– zapraszamy Was do lektury 4 książek, o których chcemy z Wami porozmawiać online;

– przygotujemy krótki cykl podcastów o literaturze niemieckojęzycznej wydawanej w Polsce;

– zorganizujemy spotkanie online ze wspaniałymi tłumaczkami literatury niemieckojęzycznej (Małgorzatą Łukasiewicz i Małgorzatą Gralińską), podczas którego dowiemy się o ich pracy, doświadczeniach, planach;

– będziemy ogłaszać konkursy, w których można wygrać wspaniałe książki.

Na czym to polega?

Czytacie jedną z książek, które Wam proponujemy (bądź wszystkie!) i spotykacie się z nami określonego dnia online (zobacz harmonogram!), by w przyjaznej atmosferze porozmawiać o powieści. Osoba prowadząca (Natalia Prüfer bądź Marcin Wilk) zaproponuje kilka zagadnień, którym można poświęcić więcej uwagi, ale przede wszystkim chodzi o Wasze – Czytelniczko i Czytelniku, przemyślenia, opinie, skojarzenia. Przeczytaliście książkę, ale nie chcecie o niej rozmawiać? Nie szkodzi, nikt nie jest zmuszany do zabierania głosu! I tak możecie posłuchać i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Z każdego spotkania przygotowujemy sprawozdanie, które jest formą podsumowania i zostanie opublikowane w formie katalogu elektronicznego gotowego do pobrania online pod koniec projektu.

Dla kogo to wszystko?

Dla każdego kto lubi czytać, interesuje się niemieckojęzyczną literaturą lub dopiero zaczyna i ma na swoim komputerze dostęp do internetu. Zapraszamy także osoby uczące się języka niemieckiego i tłumaczy! Dużą wagę przywiązujemy do dwujęzyczności, sztuki przekładu i do języka niemieckiego.

Projekt jest niekomercyjny, udział w nim jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusjach prosimy o wysłanie maila na adres: buchczyliksiazka@gmail.com 

Tu znajdziecie naszą listę lektur, a na mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) będziemy Was na bieżąco o wszystkim informować. 

Kto za tym stoi?

Głównym organizatorem projektu jest SprachCafé Polnisch z Berlina. Partnerami są: Fundacja Michała Zabłockiego z Krakowa Poemat, blog literacki Marcina Wilka „Wyliczanka”.

Projekt został dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wielkie podziękowania należą się również wydawnictwom, które wspierają nasze działania: 

– Wydawnictwo Drzazgi

– Wydawnictwo Książkowe Klimaty wraz z współwydawcą Artrage.pl

– Wydawnictwo Literackie

– Wydawnictwo Ossolineum

– Wydawnictwo Poznańskie

Zespół tworzący dla Was „Buch, czyli książka” nic a nic się nie zmienił, widzimy się i słyszymy w tym samym składzie, więcej o nas znajdziecie tutaj: Buchowa załoga

Do zobaczenia!


DE

Seit dem Start unseres Leseklubs online „Buch, czyli książka” ist schon ein Jahr vergangen. Sein Fokus liegt auf der deutschsprachigen Literatur. Seitdem versuchen wir mit Euch in Kontakt zu bleiben – auf dem Blog sowie in sozialen Medien. Der Kreis der Menschen, die an Büchern deutschsprachiger Autor*innen interessiert sind, wird immer größer und darüber freuen wir uns sehr. Wir haben eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Verlagen initiiert. Es werden neue Bücher aus dem Deutschen übersetzt und in Polen verlegt. Das Wichtigste ist, dass wir für die Organisation der nächsten Edition des Leseklubs von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit Unterstützung bekommen haben. So wird sie vom September bis November 2022 stattfinden. 

Was könnt Ihr erwarten?

– Wir haben für Euch vier Bücher zum Lesen ausgewählt und möchten über diese mit Euch online diskutieren.

– Es wird eine Podcast-Reihe über die deutsch-sprachige Literatur in Polen vorbereitet.

– Es wird ein Online-Treffen mit hervorragenden Übersetzerinnen der deutsch-sprachigen Literatur geben, Małgorzata Łukasiewicz und Małgorzata Gralińską, in dem wir über ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und ihre Pläne hören werden.

– Es wird Wettbewerbe geben, in denen man Bücher gewinnen kann.

Wie geht das alles?

Ihr lest jeweils das von uns vorgeschlagene Buch, bzw. alle von uns vorgeschlagenen Bücher. Wir treffen uns alle online zum genannten Termin (Hier ist der Link zum Programmhttps://buchczyliksiazka.org/plan-spotkan/). In einer freundlichen Atmosphäre unterhalten wir uns über die Romane. Die leitende Person, Natalia Prüfer oder Marcin Wilk, schlägt einige Themen vor, die mehr Aufmerksamkeit verdienen könnten. Vor allem geht es um Eure, liebe Leser*innen, Reflexionen, Meinungen, Assoziationen. Habt Ihr ein Buch gelesen, aber Ihr möchtet darüber nicht sprechen? Kein Problem, niemand ist gezwungen sich zu äußern. Ihr könnt nur zuhören und so viele Dinge erfahren. Nach jedem Treffen bereiten wir einen Bericht vor, der eine Art Zusammenfassung ist. Er wird als Katalog elektronisch veröffentlicht und kann zum Abschluss des Projektes heruntergeladen werden.

Für wen ist das alles?

Für jeden, der gern liest, sich für die deutsch-sprachige Literatur interessiert oder diese erst für sich entdeckt, einen Computer hat und Zugang zum Internet. Willkommen sind Personen, die Deutsch lernen sowie Übersetzer*innen! Im Fokus stehen die Zweisprachigkeit, die Kunst des Übersetzens und die deutsche Sprache.

Das Projekt ist nicht kommerziell, so die Teilnahme an ihm kostenlos.

Personen, die sich an den Diskussionen beteiligen möchten, bitten wir um Anmeldung per Mail: buchczyliksiazka@gmail.com.

Hier findet Ihr die Bücherliste. Über die sozialen Medien (Facebook, Instagram) werden wir Euch über alles Weitere informieren.

Wer steckt dahinter?

Der Hauptveranstalter ist das SprachCafé Polnisch aus Berlin. Partner sind: Stiftung Fundacja Michała Zabłockiego aus Krakau, Poemat – Literaturblog von Marcin Wilk „Wyliczanka”.

Das Projekt wird von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert.

Ein großer Dank geht an die Verlage, die unser Vorhaben unterstützen:

– Wydawnictwo Drzazgi

– Wydawnictwo Książkowe Klimaty wraz z współwydawcą Artrage.pl

– Wydawnictwo Literackie

– Wydawnictwo Ossolineum

– Wydawnictwo Poznańskie

Das Team „Buch, czyli książka” hat sich nicht geändert, wir sehen uns und hören uns in der gleichen Besetzung. Mehr über uns findet Ihr hier: https://buchczyliksiazka.org/about/

Do zobaczenia! Bis bald!