Zasady

Projekt „Buch, czyli książka” składa się z pięciu spotkań online, które trwają około 1,5 – 2 godziny i odbywają się w języku polskim od września do listopada.

Dyskusje są prowadzone przez moderatorkę/moderatora (Natalia Prüfer/Marcin Wilk). W rozmowach dominuje jednak głos uczestników. Do wzięcia udziału w projekcie zachęcamy osoby zainteresowane lekturą jednej lub wielu pozycji z listy omawianych książek. W ten sposób jedynym praktycznym warunkiem jest przeczytanie książki.

Nie obowiązują ograniczenia, np. wykształcenia czy wieku, przy czym zakłada się, że uczestnicząca osoba ukończyła minimum 16 lat. Ważne są warunki techniczne: aby wziąć udział w spotkaniu należy zapisać się na nie, mieć zainstalowanego na komputerze Zooma oraz przeczytać omawianą książkę w języku niemieckim lub polskim. 

Spotkania online polegają na wymianie myśli, dialogu z czytelnikami. Przed każdym spotkaniem zostanie stworzona lista zagadnień, o których można rozmawiać, dyskutować. Stanowią one impulsy lecz spotkanie może potoczyć się w dowolny sposób. Każdy uczestnik może zadać pytanie, każdy może również na nie odpowiedzieć.