Regulamin konkursu „Herkunft”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Herkunft”. Zadaniem konkursowym jest: – polubienie profilu „Buch, czyli książka” na Instagramie lub Facebooku i krótka (1-5 zdań) odpowiedź na pytanie: „Czym jest dla Ciebie „Herkunft”? (dosł. tłum. z języka niemieckiego to „pochodzenie”) wysłana w formie komentarza na mediach społecznościowych bądź wiadomości mailowej na adres: buchczyliksiazka@gmail.com

§ 2 Organizatorem konkursu jest blog literacki „Buch, czyli książka”. Fundatorem nagród w postaci 5 egzemplarzy książek „Skąd” S. Stanisica jest Wydawnictwo Książkowe Klimaty.

§ 3 Konkurs jest organizowany online i trwa od dnia 05.09.2022 do 13.09.2022 do godziny 23:59.

II.UCZESTNICY KONKURSU

§ 1 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub będące osobami posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny)

§ 2 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 3 Uczestnik konkursu ma prawo do dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych. Niemniej każda zmiana podanych danych może opóźnić, uniemożliwić przesłanie nagrody (szczególnie w przypadku żądania ich usunięcia przed zrealizowaniem wysyłki), a także wygenerować dodatkowe koszty wysyłki, które ponieść będzie musiał Laureat odpowiedzialny za zmianę danych do wysyłki nagród.

III.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 1 W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora.

§ 2 Aby przystąpić do Konkursu, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

§ 3 Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać obraźliwych zwrotów, przekleństw ani w inny sposób naruszać przepisów polskiego prawa.

§ 4 Każdy Uczestnik Konkursu może zamieścić wyłącznie jeden komentarz konkursowy (jedno zgłoszenie na osobę).

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 13.09.2022 r. Organizator udostępni nagrodzone wypowiedzi i poprosi laureatów o kontakt w celu dostarczenia nagrody.

§ 6 Uczestnik wskazany przez jury jako zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie danych osobowych i adresu dostarczenia przesyłki z nagrodą.

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1 Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.