„Trafikant” Robert Seethaler, tłum. Ewa Kochanowska

PL

Powieść ”Trafikant” Roberta Seethalera to pierwsza pozycja literatury austriackiej, którą prezentujemy podczas projektu „Buch, czyli książka”. 

Główny bohater książki to siedemnastoletni Franz Huchel przybywający ze wsi położonej nad jeziorem w regionie Salzkammergut do Wiednia w 1937 roku, aby pracować w trafice prowadzonej przez znajomego jego matki. Chłopak ma się usamodzielnić, odciążyć finansowo swoją rodzicielkę, zacząć dorosłe życie, a Wiedeń wydaje się wręcz wymarzonym do tego miejscem. W kiosku Franz ma czas na lekturę gazet, ale i poznaje gusta stałych klientów, uczy się prowadzić księgi rachunkowe, czy rozróżniać gatunki tytoniu i tabaki. Ponadto zwiedza Wiedeń, poznaje dziewczynę o imieniu Anezka, w której zakochuje się na zabój. Zawirowania polityczne i zbliżające się wydarzenia sprawią, że Franz szybko dojrzeje, dozna wielu rozczarowań oraz będzie świadkiem przykrych sytuacji mających wpływ na jego przyszłe życie. Ważną rolę w jego życiu odegra stary, doświadczony, ceniony i bogaty profesor Zygmunt Freud, który jest stałym klientem trafiki i rozmawia z młodym, zawadiackim Franzem o miłości, kobietach i dorosłym, odpowiedzialnym życiu. W Wiedniu w tym czasie narastają antysemickie nastroje, działalność Hitlera staje się coraz groźniejsza, a Freud musi opuścić swoje ukochane miasto.

Robert Seethaler opisuje ostatnie momenty wspaniałego życia w Wiedniu pełnego beztroski, zapachu kawy i tytoniu. Oddaje nastroje mieszkańców, opisuje podziały społeczne, koncentrując się na czasie tuż przed „końcem świata”, czyli wybuchem drugiej wojny światowej.     

DE

Der Roman ”Trafikant” von Robert Seethaler ist das erste Werk der österreichischen Literatur, das im Projekt „Buch, czyli książka” vorgestellt wird. 

Der Hauptprotagonist ist der 7-jährige Franz Huchel, der aus einem Dorf am See im Salzkammergut 1937 nach Wien kommt, um in einem Trafik/Tabak-Laden zu arbeiten. Dieser wird von einem Bekannten der Mutter geführt. 

Der Junge soll selbständig werden, seine Mutter finanziell entlasten, ein eigenes Leben beginnen und Wien scheint dafür der beste Ort zu sein. 

Im Kiosk hat Franz Zeit, Zeitungen zu lesen, er lernt die Geschmäcker der Kunden kennen, die Bücher zu führen oder auch Sorten von Tabak und Schnupftabak zu unterscheiden.

Darüber hinaus besichtigt er auch Wien und lernt dabei ein Mädchen namens Anezka kennen und verliebt sich bedingungslos in sie. 

Politische Wirrungen und kommende Ereignisse begünstigen Franzs Reifeprozess, er erlebt Enttäuschungen und ist Zeuge trauriger Vorkommnisse, die sein weiteres Leben beeinflussen. Eine wichtige Rolle spielt dann aber der alte, erfahrene, geachtete und reiche Professor Freud als Stammkunde des Tabakladens. Er unterhält sich mit dem jungen und verspielten Franz über Liebe, Frauen und das Leben eines Erwachsenen voller Verantwortung. In der Zeit kommen in Wien antisemitische Stimmungen auf, Hitlers Maßnahmen werden immer bedrohlicher, Freund muss seine Lieblingsstadt verlassen. 

Robert Seethaler beschreibt die letzten Augenblicke des wundervollen Lebens in Wien, in Unbekümmertheit, in Duft von Kaffee und Tabak eingetaucht. Er gibt Stimmungen der Stadtbewohner wieder, beschreibt soziale Spaltung, dabei befindet sich die Zeit kurz vor dem „Weltende” im Fokus, also die Zeit vor dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges.